De Opmars van Quartissimo

Locatie 1

Puzzel 1 - Hint 1

De tekst die jullie zoeken is QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU. Deze staat direct onder het Mariabeeld.

Puzzel 1 - Hint 2

Als jullie alle letters door hebben gestreept die 2 x of vaker voorkomen, dan houden jullie acht letters over. Een aantal letters volgen elkaar op in het alfabet. Streep die ook door.  

Puzzel 2 - Hint 1

Op de aangegeven foto’s zijn teksten weggehaald die op de objecten wel staan.

Puzzel 2 - Hint 1

Op de aangegeven foto’s zijn teksten weggehaald die op de objecten wel staan.

Puzzel 3 - Hint 1

Als je de windrichting (noord, noordoost, oost, etc.) waarin het beeld of object gericht staat achterhaald, dan kun je die informatie gebruiken voor het oplossen van deze puzzel.

Puzzel 3 - Hint 2

Het cijfer 1 staat in het noorden. Het cijfer 7 in het westen.

Locatie 2

Puzzel 1 - Hint 1

Als je langs het hek bij de toegangspoort gaat staan, dan zullen jullie zien dat niet alle ramen vanaf daar te zien zijn.

Puzzel 1 - Hint 2

Alle even nummers zijn niet te zien vanaf het hek.

Puzzel 2 - Hint 1

Als je het verhaal volgt, dan zullen jullie zien dat delen van de tekst verwijzen naar cijfers. Volg het verhaal tot jullie vijf cijfers hebben.

Puzzel 2 - Hint 2

‘Ergens uit de toren vloog, een postduif met een grote boog’ verwijst naar het luik voor duiven bij cijfer 4.

Locatie 3

Puzzel 1 - Hint 1

Ga op zoek naar het toegangspad naar de molen. Sommige foto’s zijn van dichtbij genomen, maar jullie niet over het hek heen.

Puzzel 2 - Hint 1

Sommige omschrijven kunnen van meerdere personen zijn, maar als jullie alle omschrijvingen lezen, dan zullen jullie merken dat iedere omschrijving verwijst naar één persoon.

Puzzel 2 - Hint 2

Pieter is persoon 4.

Locatie 4

Puzzel 1 - Hint 1

Alle 10 cijfers zijn op het kasteel te vinden, dat staat in C5 en C6.

Puzzel 1 - Hint 2

Gebruik geen rekenmachine op je telefoon. Deze volgt de voorrangsregels zoals eerst vermenigvuldigen en dan delen, worden dan toegepast. Dit mag bij deze puzzel niet.

Puzzel 2 - Geen hint beschikbaar

Geen hint beschikbaar

Puzzel 3 - Hint

De plattegrond heeft regel A, B, C, D en E. De kasteelheer bevindt zich niet in een gebouw dat staat in de regel met de letter die niet voorkomt op het schild.

Puzzel 4 - Hint

Stel dat de kasteelheer in het kleinste gebouw op de plattegrond zou hebben gezeten, dan was de uitkomst B5.