Spelregels

1. Winacties op sociale media worden uitgeschreven door Little Onion, onder de handelsnaam V.O.F. Little Onion, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Deelname aan acties is gratis.
2. Deelname geschiedt door het bericht op sociale media te ‘liken’.
3. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving.
4. Om deel te nemen, moet een deelnemers een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie en dienen de Reclame Code Sociaal Media na te leven.
6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
7. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd en na goedkeuring zal zijn of haar voor én achternaam genoemd worden in een post.
8. Little Onion kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt
9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
11. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden niet verstrekt aan derden.
12. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Little Onion.
13. Little Onion handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden Little Onion via e-mail: hello@littleonion.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.